18 Kasım 2017 Cumartesi

08:30-09:15

Kan Bankası Nasıl Çalışır?

Dr. Eyüp Naci Tiftik

09:30-10:15

Bağışçı seçim kriterleri, kalıcı ve geçici red nedenleri

Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya

10:30-11:15

Flebotomi, donor aferez teknikleri ve bağışçı reaksiyonları

Dr. Aysı Değirmenci Döşkaya

11:30-12:15

Tam kandani kan bileşenlerinin hazırlanması (eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, likit plazma, kriyoprespitat), kullanılan antikoagulan / koruyucu solüsyonlar ve kalite standartları

Dr. Eyüp Naci Tiftik

13:30-15:15

Mikrobiyolojik tarama yöntemleri ve zorunlu testler, geçerlilik süreleri, karar akış şeması ve bildirimi

Dr. Ajda Turhan

14:30-15:15

Mikrobiyolojik doğrulama testleri, karar akış şeması ve bağışçının bilgilendirilmesi

Dr. Ajda Turhan

15:30-16:15

Kan bileşenlerinin etiketlenmesi / saklanması / taşınması / imha edilmesi

Dr. Servet Uluer Biçeroğlu

16:30-17:15

Kan bileşenlerine uygulanan özel işlemler (ışınlama / yıkama / lökosit filtrasyonu / volüm azaltma) yöntem ve endikasyonları, kalite standartları, kullanım koşulları

Dr. Eyüp Naci Tiftik

17:15-18:15

Olgu Örnekleri

Dr. Eyüp Naci Tiftik
Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya
Dr. Ajda Turhan

18:30-19:00

Biobenzer ve Jenerik İlaçlar

Dr. Muhlis Cem Ar